EuroGrantEUROGRANT to zespół specjalistów, który dzięki posiadanemu doświadczeniu oraz kompetencji jest rzetelnym partnerem w zakresie obsługi procesów pozyskiwania finansowania zewnętrznego dla projektów inwestycyjnych Partnerów z sektora publicznego oraz prywatnego.

Kompleksowość naszych usług przejawia się w czynnym udziale we wszystkich etapach procesu realizacji projektu: od analizy potrzeb poprzez dobór optymalnych źródeł finansowania, przygotowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi analizami finansowymi ,technicznymi, we wdrażaniu, rozliczeniu czy też w kompleksowym  zarządzaniu projektem obejmującym wszystkie aspekty prawidłowego wykonania projektu.

Nasi eksperci współpracują z samorządami gmin, powiatów, województw , instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami wspierając ich  śmiałe plany rozwojowe, przyczyniając się do realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ,wdrażania innowacyjnych technologii   oraz innych zaplanowanych zadań inwestycyjnych  wspierających rozwój.

Co nas wyróżnia?

Nasz zespół  ma na swoim koncie szereg pomyślnie zrealizowanych projektów, dla których nasi klienci otrzymali dotacje z Unii Europejskiej. Łącznie w okresie 2007-2013 dla naszych klientów pozyskaliśmy dofinansowanie o wartości ponad 120 mln zł.

Dodatkowo w tym okresie byliśmy zaangażowani przy wdrażaniu szeregu projektów infrastrukturalnych o znaczących budżetach inwestycyjnych pełniąc funkcje Inżyniera projektu , Koordynatora , przejmując na siebie dużą odpowiedzialność za końcowy sukces projektu.

Oprócz bogatego doświadczenia cechuje nas wysoka skuteczność działania, odpowiedzialność , terminowość wykonywania usług oraz indywidualne podejście do klienta.

Co nas wyróżnia?

Nasze specjalizacje

DOTACJE

DOTACJE

energia odnawialna, termomodernizacja, projekty rewitalizacji, drogi, sieci ICT, e-usługi, sieci wod. – kan, infrastruktura kultury, infrastruktura oświatowa i sportowa, itp.

czytaj więcej ...

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

zarządzanie finansowe, nadzór i koordynacja w okresie realizacji, monitoring i audyt projektu

czytaj więcej ...

DOKUMENTY STRATEGICZNE

DOKUMENTY STRATEGICZNE

Strategie Rozwoju Gmin/Miast /Powiatów, Lokalne Programy Rewitalizacji, Programy Rozwoju Lokalnego, Biznes Plany

czytaj więcej ...

USŁUGI INNE

USŁUGI INNE

audyty energetyczne, plany gospodarki niskoemisyjnej, koncepcje oraz projekty sieci ICT, koncepcje wdrożeń e-usług, projekty techniczne dla OZE, opracowania PFU i OPZ, przygotowanie postępowań zgodnych z ustawą Pzp

czytaj więcej ...

Aktualności

Dotacje unijne podkarpacie - Nabory w 2 kwartale 2019 RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020

07-05-2019

DZIAŁANIE 2.1 PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI I DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG

czytaj więcej ...

Dotacje unijne świętokrzyskie - Nabory w 2 kwartale 2019 RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

07-05-2019

Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

czytaj więcej ...

Dotacje unijne podkarpacie - Nabory w 1 kwartale 2019 RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020

13-02-2019

Działanie 4.1   Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń

Działanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP

czytaj więcej ...

Dotacje unijne podkarpacie - Nabory w 4 kwartale 2018 RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020

10-11-2018

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami - konkurs ogólny

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami - konkurs dedykowany MOF

Działanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP

Działanie 3.3.1 Realizacja planów nieskoemisyjnych - budynki pasywne

 

czytaj więcej ...