EuroGrantEUROGRANT to zespół specjalistów, który dzięki posiadanemu doświadczeniu oraz kompetencji jest rzetelnym partnerem w zakresie obsługi procesów pozyskiwania finansowania zewnętrznego dla projektów inwestycyjnych Partnerów z sektora publicznego oraz prywatnego.

Kompleksowość naszych usług przejawia się w czynnym udziale we wszystkich etapach procesu realizacji projektu: od analizy potrzeb poprzez dobór optymalnych źródeł finansowania, przygotowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi analizami finansowymi ,technicznymi, we wdrażaniu, rozliczeniu czy też w kompleksowym  zarządzaniu projektem obejmującym wszystkie aspekty prawidłowego wykonania projektu.

Nasi eksperci współpracują z samorządami gmin, powiatów, województw , instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami wspierając ich  śmiałe plany rozwojowe, przyczyniając się do realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ,wdrażania innowacyjnych technologii   oraz innych zaplanowanych zadań inwestycyjnych  wspierających rozwój.

Co nas wyróżnia?

Nasz zespół  ma na swoim koncie szereg pomyślnie zrealizowanych projektów, dla których nasi klienci otrzymali dotacje z Unii Europejskiej. Łącznie w okresie 2007-2013 dla naszych klientów pozyskaliśmy dofinansowanie o wartości ponad 120 mln zł.

Dodatkowo w tym okresie byliśmy zaangażowani przy wdrażaniu szeregu projektów infrastrukturalnych o znaczących budżetach inwestycyjnych pełniąc funkcje Inżyniera projektu , Koordynatora , przejmując na siebie dużą odpowiedzialność za końcowy sukces projektu.

Oprócz bogatego doświadczenia cechuje nas wysoka skuteczność działania, odpowiedzialność , terminowość wykonywania usług oraz indywidualne podejście do klienta.

Co nas wyróżnia?

Nasze specjalizacje

DOTACJE

DOTACJE

energia odnawialna, termomodernizacja, projekty rewitalizacji, drogi, sieci ICT, e-usługi, sieci wod. – kan, infrastruktura kultury, infrastruktura oświatowa i sportowa, itp.

czytaj więcej ...

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

zarządzanie finansowe, nadzór i koordynacja w okresie realizacji, monitoring i audyt projektu

czytaj więcej ...

DOKUMENTY STRATEGICZNE

DOKUMENTY STRATEGICZNE

Strategie Rozwoju Gmin/Miast /Powiatów, Lokalne Programy Rewitalizacji, Programy Rozwoju Lokalnego, Biznes Plany

czytaj więcej ...

USŁUGI INNE

USŁUGI INNE

audyty energetyczne, plany gospodarki niskoemisyjnej, koncepcje oraz projekty sieci ICT, koncepcje wdrożeń e-usług, projekty techniczne dla OZE, opracowania PFU i OPZ, przygotowanie postępowań zgodnych z ustawą Pzp

czytaj więcej ...

Aktualności

Dotacje unijne podkarpacie - Nabory w 3 kwartale 2018 RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020

08-06-2018

Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa  Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę

Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - konkurs ogólny

Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - konkurs dedykowany dla MOF

czytaj więcej ...

Dotacje unijne małopolska - Nabory w 2 kwartale 2018 RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020

24-04-2018

działanie 4.2 Eko-Przedsiębiorstwa

czytaj więcej ...

Dotacje unijne podkarpacie - Nabory w 1 kwartale 2018 RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020

01-02-2018

działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia

czytaj więcej ...

Dotacje unijne małopolska - Nabory w 4 kwartale 2017 RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020

17-09-2017

Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR

Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR

Podziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Podziałanie  6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR

Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej

 

czytaj więcej ...