Twoje pomysły - nasze wsparcie!
Dotacje unijne dla przedsiębiorców

Pozyskiwanie funduszy europejskich
dla firm i samorządów

EUROGRANT to zespół doświadczonych profesjonalistów, który dzięki swojej skuteczności i konsekwencji w działaniu jest bezkonkurencyjnym liderem kompleksowych usług doradczych w pozyskiwaniu finansowania dla sektora publicznego oraz sektora prywatnego.

Działając na szeroko rozumianym rynku usług konsultingowych, specjalizujemy się obsłudze procesów pozyskiwania zewnętrznego finansowania zamierzeń inwestycyjnych sektora publicznego i prywatnego. Kompleksowość naszych usług przejawia się w czynnym udziale we wszystkich etapach procesu realizacji projektów: od analizy potrzeb poprzez dobór optymalnych źródeł finansowania, wdrażanie i rozliczanie oraz zarządzanie projektami.

Nasz zespół ma na swoim koncie szereg pomyślnie zrealizowanych projektów dla których nasi klienci otrzymali dotacje z Unii Europejskiej. Łączne dla naszych klientów w okresie 2014-2020 pozyskaliśmy dofinansowanie o wartości 160 mln zł.

Cechuje nas skuteczność i doświadczenie w wielu dziedzinach rozwoju gospodarki samorządów terytorialnych indywidualne podejście do klienta oraz doświadczony zespół specjalistów.

czytaj więcej

Pozyskiwanie dotacji Tarnów

OFERTA USŁUG

Oferujemy pełne wsparcie w procesie pozyskania dotacji

Kompleksowość naszych usług przejawia się w czynnym udziale we wszystkich etapach procesu realizacji projektu.

Pozyskiwanie dotacji Tarnów

Pozyskiwanie dotacji

Energia odnawialna, transport niskoemisyjny, rewitalizacja, termomodernizacja, drogi, gospodarka odpadami, kanalizacja, oczyszczalnie, kultura, oświata, sport, B+R, innowacje

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem

Inżyniera projektu, zarządzanie finansowe, nadzór i koordynacja w okresie realizacji, nadzór inwestorski, monitoring  i audyt projektu,wsparcie w okresie  trwałości projektu

Dokumenty strategiczne

Dokumenty strategiczne

Kompleksowe tworzenie strategii Rozwoju  Gmin/Miast /Powiatów,  Lokalne Programy Rewitalizacji, Programy  Rozwoju Lokalnego, Biznes Plany, Analizy finansowo-ekonomiczne

Usługi powiązane

Usługi powiązane

Przygotowanie postępowań zgodnych z ustawą Pzp oraz zasadą konkurencyjności ,  opracowania OPZ oraz PFU, audyty energetyczne,  koncepcje wdrożeń e-usług, projekty instalacji fotowoltaicznych

Aktualności

Dotacje na magazyny energii w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027

W ramach konkursu FEMP.02.07. można otrzymać wsparcie na zakup i montaż magazynów energii elektrycznej i magazynów ciepła dla istniejących już instalacji energii odnawialnej. Projekty mogą być realizowane w formule projektów parasolowych, w których beneficjentem będzie jednostka samorządu terytorialnego realizująca projekty na rzecz odbiorców końcowych (właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych).

czytaj więcej »

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027

W ramach działania FEPK.02.01 Poprawa jakości powietrza można aplikować o dofinansowanie następujących projektów : 1.Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej / chłodniczej. 2.Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej / chłodniczej.

czytaj więcej »

Kredyt Ekologiczny dla MSP w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

W ramach FENG działanie 3.01 Kredyt Ekologiczny przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie

czytaj więcej »

Dołącz do grona naszych Klientów

Obszar naszych działań to m.in: energetyka, ochrona środowiska, innowacyjne inwestycje, ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Skontaktuj się z Zespołem naszych doradców aby znaleźć rozwiązanie najbardziej efektywne dla Twojego Projektu.

Z sukcesem zrealizowaliśmy ponad 1200 projektów

realizacje

Dołącz do grona Klientów Eurogrant

Porozmawiajmy o możliwościach dotacji dla Twojej firmy

Zadzwoń do nas:

+48 14 657 14 65

Napisz do nas:

biuro@eurogrant.pl