Dotacje i programy krajowe
Program priorytetowy AGROENERGIA

10-08-2019

Program AGROENERGIA jest dedykowany tylko dla rolników indywidualnych

Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

Program jest dedykowany dla instalacji , które służą zaspokojeniu energetycznych potrzeb własnych gospodarstwa rolnego ubiegającego się o wsparcie

Termin naboru : 08.07.2019 -20.12.2019r. ( lub do wyczerpania alokacji środków)

Kwota alokacji dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania – do 200 mln zł

czytaj więcej ...

Program priorytetowy Poprawa jakości powietrza

10-07-2019

Program priorytetowy Poprawa jakości powietrza  Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenie zużycia energii w budynkach.

Środki przeznaczone na konkurs wynoszą  400 mln zł, w tym:

    1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 350 mln zł

    2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 50 mln zł

Termin naboru od 12.09.2019 do 20.09.2019r.

 

czytaj więcej ...

Program priorytetowy Energia Plus

22-06-2019

Celem programu Energia Plus jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.                                                   

Termin naboru : 01.03.2019 -20.12.2019r( lub do wyczerpania alokacji środków)                                                                                                                                                                                                             

Kwota alokacji dla zwrotnych form dofinansowania – do 2 251 863 073 zł

Dofinansowanie w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych

-kwota pożyczki: od 1 mln zł do 300 mln zł
-pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat                                                                                                                                                                                                                                                                      

czytaj więcej ...