Archiwum aktualności
Dotacje unijne podkarpacie - Nabory w 4 kwartale 2018 RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020

10-11-2018

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami - konkurs ogólny

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami - konkurs dedykowany MOF

Działanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP

Działanie 3.3.1 Realizacja planów nieskoemisyjnych - budynki pasywne

 

czytaj więcej ...

Dotacje unijne podkarpacie - Nabory w 3 kwartale 2018 RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020

08-06-2018

Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa  Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę

Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - konkurs ogólny

Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - konkurs dedykowany dla MOF

czytaj więcej ...

Dotacje unijne małopolska - Nabory w 2 kwartale 2018 RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020

24-04-2018

działanie 4.2 Eko-Przedsiębiorstwa

czytaj więcej ...

Dotacje unijne podkarpacie - Nabory w 1 kwartale 2018 RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020

01-02-2018

działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia

czytaj więcej ...

Dotacje unijne małopolska - Nabory w 4 kwartale 2017 RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020

17-09-2017

Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR

Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR

Podziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Podziałanie  6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR

Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej

 

czytaj więcej ...

Dotacje unijne podkarpacie - Nabory w 4 kwartale 2017 RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020

17-09-2017

Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami

czytaj więcej ...

Dotacje unijne świętokrzyskie - Nabory w 3 kwartale 2017 RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

04-07-2017

Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”

czytaj więcej ...

Nabory w 2 kwartale 2017 POIiŚ 2014-2020

13-06-2017

Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Typ projektu 2.5.1 Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów

czytaj więcej ...

Dotacje unijne podkarpacie - Nabory w 3 kwartale 2017 RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020

06-06-2017

Działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu

czytaj więcej ...

Nabory w 2 kwartale 2017 RPO Małopolska 2014-2020

15-05-2017

Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie

Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

czytaj więcej ...

Nabory w 2 kwartale 2017 RPO Podkarpackie 2014-2020

15-05-2017

Działanie 4.2 GOSPODARKA ODPADAMI konkurs ogólny

Działanie 4.2 GOSPODARKA ODPADAMI konkurs dedykowany dla MOF

Działanie 1.4. WSPARCIE MŚP poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,typ projektu TIK

 

czytaj więcej ...

Nabory w 1 kwartale 2017 RPO Podkarpackie 2014-2020

01-03-2017

Działanie 6.2.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA

Działanie 3.1  ROZWÓJ OZE-konkurs ogólny

czytaj więcej ...

Nabory w 4 kwartale 2016 RPO Podkarpackie 2014-2020

22-09-2016

Działanie 4.4 Kultura

Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski

czytaj więcej ...

Nabory w 3 kwartale 2016 RPO Lubelskie 2014-2020

04-08-2016

Priorytet II Cyfrowe Lubelskie  Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie

czytaj więcej ...

Nabory w 3 kwartale 2016 RPO Łódzkie 2014-2020

29-07-2016

Działanie 4.1.2  Odnawialne źródła energii

czytaj więcej ...

Nabory w 3 kwartale 2016 RPO Podkarpackie 2014-2020

28-07-2016

Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków

Działanie 5.4  Niskoemisyjny transport miejski

czytaj więcej ...

Nabory w 3 kwartale 2016 RPO Świętokrzyskie 2014-2020

28-07-2016

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach

czytaj więcej ...

Nabory w 2 kwartale 2016 RPO Podkarpackie 2014-2020

31-05-2016

Działanie 4.3  Gospodarka wodno-ściekowa . Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa

Działanie 1.3  Promowanie przedsiębiorczości ,Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej

czytaj więcej ...

Nabory w 2 kwartale 2016 POIiŚ 2014-2020

30-05-2016

Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi ......

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach .....

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury .....

czytaj więcej ...

Nabory w 4 kwartale 2015 RPO Podkarpackie 2014-2020

19-10-2015

CYFROWE PODKARPACKIE - Podniesienie efektywności i dostępności e-usług....
CZYSTA ENERGIA - Modernizacja energetyczna budynków.....

czytaj więcej ...

Nabory w 4 kwartale 2015 RPO Małopolska 2014-2020

14-10-2015

GOSPODARKA WIEDZY - Badania i innowacje w przedsiębiorstwach...
CYFROWA MAŁOPOLSKA - E-administracja i otwarte zasoby...
OCHRONA ŚRODOWISKA - Adaptacja do zmian klimatu.Wsparcie służb ratunkowych...

czytaj więcej ...

Nabory w 4 kwartale 2015r. RPO MAZOWIECKIE 2014-2020

14-10-2015

PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ Działanie - Efektywność energetyczna.....

czytaj więcej ...

okok