Dofinansowanie projektów z ZUS

Poziom dofinansowania

Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 10 000,00 PLN

Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:

1) dla działań inwestycyjnych – 299 000,00 zł,

2) dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000,00 zł, w tym:

299 000,00 zł na działania inwestycyjne,

1 000,00 zł dla działań doradczych.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% szacowanej wartości projektu, nie więcej jednak niż maksymalna kwota dofinansowania

Kwoty dofinansowania są kwotami brutto w PLN

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2024 r. wynosi 100 000 000,00 PLN.