Archiwum aktualności

Nabory w 3 kwartale 2016 RPO Świętokrzyskie 2014-2020

28-07-2016

Priorytet III – Efektywna i zielona energia  Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach

kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów : 40 mln    Termin składania : 16.06.2016 - 09.09.2016

I. Informacje ogólne o programie

 Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:

  • modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych ( w tym zakup urządzeń, maszyn) na bardziej efektywne energetycznie
  • głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach,
  • zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
  • zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii.                       czytaj wiecej ........
okok