Archiwum aktualności

Nabory w 3 kwartale 2016 RPO Łódzkie 2014-2020

29-07-2016

Oś Priorytetowa IV  GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii  Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii

kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów : 88 mln    Termin składania : 26.08.2016 - 2.09.2016

 

TYPY  PROJEKTÓW

  1. budowa, przebudowa lub modernizacja* infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki. W zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
  2. budowa, przebudowa, lub modernizacja* infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki.

 

*Przez modernizację infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii rozumie się przebudowę w celu podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych tej infrastruktury, w wyniku których nastąpi przyrost mocy zainstalowanej (w odniesieniu do instalacji służącej do produkcji energii) lub ograniczenie strat sieciowych o co najmniej 20% (w odniesieniu do infrastruktury służącej dystrybucji energii).          ... czytaj więcej

okok