Archiwum aktualności

Nabory w 3 kwartale 2016 RPO Lubelskie 2014-2020

04-08-2016

Planowany termin naboru:  30.08.2016 -14.10.2016
 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu : 88 800 000 PLN
 
Typy projektów

1. Projekty dotyczące rozwoju elektronicznej administracji.

Budowa, rozbudowa lub zakup infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu stopnia cyfryzacji administracji w tym aplikacji i systemów bazodanowych zapewniających poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechnienia komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych. W tym m.in. :

  • uruchomienie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, elektronicznej archiwizacji dokumentów, rejestrów publicznych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  • zapewnienie interoperacyjności i integracji systemów,
  • informatyzacja procedur wewnętrznych,zakup lub wykorzystanie podpisu elektronicznego

2. Projekty dotyczące rozwoju elektronicznych usług publicznych

Budowa, rozbudowa lub zakup systemów teleinformatycznych zapewniających dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie m.in. e-administracji, e-kultury. W tym m.in. :

  •  budowa, rozbudowa lub modernizacja systemów teleinformatycznych rozumianych jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniających przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci komputerowe,
  • zapewnienie interoperacyjności, integracji i bezpieczeństwa systemów,
  • zapewnienie elektronicznej dostępności usług publicznych z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardami WCAG 2.015 
                wiecej informacji ....
okok