Archiwum aktualności

Dotacje unijne małopolska - Nabory w 2 kwartale 2018 RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020

24-04-2018

Oś priorytetowa IV. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA   Działanie 4.2. EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA     

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów : 80,62 mln                                         

Termin ogłoszenia naboru : maj 2018 

TYPY PROJEKTÓW

  • Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa
  • Inwestycje w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych,
  • Rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego.

Typy projektów A i B mogą być realizowane w ramach projektów kompleksowych.

Jako element projektu możliwy będzie również zakup niezbędnych urządzeń służących do magazynowania energii wytworzonej z ww. urządzeń OZE (akumulatory, zbiorniki na c.w.u., itd.).Preferowane będą projektu o charakterze kompleksowym w zakresie uzyskanej oszczędności energii elektrycznej, ciepła, wody  uzyskanej w wyniku realizacji inwestycji (typ A i B) oraz budowa budynków o standardzie energetycznym  NF15 o rocznym zapotrzebowaniu na energię wynoszącym EUco≤15kWh/(m2*rok) (typ C).

Identyfikacja zakresu projektu dotyczącego zwiększenia efektywności energetycznej w danym przedsiębiorstwie określana będzie w oparciu o przeprowadzony audyt energetyczny (typ A i B)

TYP BENEFICJENTA  : mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

                                                                                                    Wiecej informacji ---->

okok