Archiwum aktualności

Dotacje unijne podkarpacie - Nabory w 4 kwartale 2018 RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020

10-11-2018

Działanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne

Zakres projektu: Budowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej , które będą spełniać standardy budownictwa pasywnego.

Termin składania wniosków o dofinansowanie : od 30 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. 

Wartość alokacji na konkurs : 16 mln zł

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu : max. 65% wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Więcej informacji -->

 

ok/news/27/65/Dotacje-unijne-podkarpacie-Nabory-w-4-kwartale-2018-RPO-Wojewodztwa-Podkarpackiego-2014-2020ok/news/27/65/Dotacje-unijne-podkarpacie-Nabory-w-4-kwartale-2018-RPO-Wojewodztwa-Podkarpackiego-2014-2020