Dotacje i programy unijne

Dotacje unijne dla MSP - Nabory w 2 kwartale 2019 RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

07-05-2019

 W ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP przewiduje się następujące rodzaje projektów:

  • dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego 
    z działalnością gospodarczą;
  • dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

W wyniku realizacji projektu musi nastąpić wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o skali co najmniej ponadlokalnej, tj. stosowanej w danym powiecie nie dłużej niż 3 lata. Powyższe będzie weryfikowane w trakcie oceny spełnienia kryteriów wyboru projektu.

 

W ramach działania 2.5 ogłoszono 3 konkursy które różnią się wysokością możliwej do uzyskania dotacji,terminami złożenia wniosków o dofinansowanie oraz innymi warunkami.

1.Konkurs     Termin naboru: od 29.04.2019 do 29.07.2019 roku 

                      Kwota środków z przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi : 20,00 mln PLN 

                      Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis do kwoty max.  200,00 tyś PLN     więcej informacji ---->

2.Konkurs     Termin naboru: od 29.04.2019 do 01.07.2019 roku 

                      Kwota środków z przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi : 20,00 mln PLN 

                      Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis do kwoty max. 800,00 tyś PLN     więcej informacji ---->

3.Konkurs     Termin naboru: od 29.04.2019 do 24.06.2019 roku 

                      Kwota środków z przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi : 50,00 mln PLN 

                      Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach Regionalnej pomocy inwestycjnej  do kwoty max. 50,00 mln PLN więcej informacji ---->

 

okok