Dotacje i programy unijne

Dotacje unijne na wdrożenie i rozwój E-usług w 2 kwartale 2019r.

07-05-2019

1.Konkurs 2.1 RPO WP prowadzony jest dla następującego typu projektów:
Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)

W ramach realizowanych projektów obowiązkowym elementem jest integracja z RCIM.

W ramach niniejszego naboru możliwe jest wdrożenie następujących e-usług:
• e–Informacja – obligatoryjnie;
• e–Rejestracja – obligatoryjnie;
• Elektroniczny Rekord Pacjenta (ERP) – fakultatywnie;
• telekonsultacje medyczne (niżej wymienione) z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Współpracy ZOZ (EPW_ZOZ) – fakultatywnie:
− kardiologiczna,
− geriatryczna;
• Elektroniczna Platforma Nadzoru (wyłącznie dla podmiotów, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podkarpackie) – obligatoryjnie.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 43,00 mln PLN

Planowany termin naboru: od 3 czerwca do 25 czerwca 2019 r

więcej informacji --->

 

2. Konkurs 2.1.1 RPO WM  prowadzony jest dla następującego typu projektów:

TYP A    E-usługi publiczne w administracji: usługi administracji dla biznesu (A2B) i obywateli (A2C),
TYP B    Usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) wspierające dla e-usług publicznych,
TYP C    Nowe rozwiązania IT w administracji

W ramach przedmiotowego konkursu wsparciem objęte zostaną służące rozwojowi elektronicznej administracji, przyczyniające się do upowszechnienia standardów funkcjonowania cyfrowych urzędów.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 23,52 mln PLN

Planowany termin naboru: od 24 czerwca do 26 lipca 2019r

więcej informacji --->

okok