Dotacje i programy krajowe

Program priorytetowy Poprawa jakości powietrza

10-07-2019

Rodzaje przedsięwzięć

Termomodernizacja następujących budynków:
· muzeów,
· szpitali, zakładów opiekuńczo - leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów,
· obiektów zabytkowych,
· obiektów sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi,
· domów studenckich,
· innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki.

 

Pożyczka : Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych

      lub
Dotacja: do 85% kosztów kwalifikowanych

 
więcej informacji --->

okok