Dotacje i programy unijne

Dotacje dla MSP z Funduszy norweskich 2014-2021

02-01-2020

Budżet dla schematu: 50 mln EURO

Nabór wniosków :  od 07.01.2020  do 31.03.2020    Uwaga : nabór został wydłużony do 14 maja 2020

Schemat technologie przyjazne środowisku ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez realizację działań prowadzących do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które prowadzą do rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorcy, w szczególności wzrostu przychodów, zysku lub zatrudnienia, a jednocześnie lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, bardziej wydajnej gospodarki materiałowej. Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań

Wnioskodawcy:

Mikro-, małe lub średnie firmy , które:

  • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 140 tysięcy euro

 

Więcej informacji --->

okok