Dotacje i programy unijne

Dotacje z funduszy EOG - Program Kultura

19-01-2020

Uwaga : nabór został wydłużony do 30 marca 2020

DZIAŁANIE 1 - „POPRAWA ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM”

Poddziałanie 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego (zabytki wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),
 
Poddziałanie 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego (infrastruktura niewpisana do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
 

Głównym celem Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, którego dotyczy nabór wniosków, jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również w zakresie infrastruktury kulturalnej.

Całkowita kwota dostępna w ramach naboru wniosków wynosi:

  • dla Poddziałania 1.1. : 46 600 588 euro 
  • dla Poddziałania 1.2. : 13 570 000 euro

Finansowanie projektów:

  • poziom dofinansowania ze środków Programu – do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu,
  • wymagany finansowy wkład własny – co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu,

 

Więcej informacji --->

okok