Archiwum aktualności

Nabory w 4 kwartale 2015r. RPO MAZOWIECKIE 2014-2020

14-10-2015

OŚ PRIORYTETOWA IV  PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ Działanie
4.2 Efektywność energetyczna.

Celem osi jest zmniejszenie emisyjności gospodarki. W ramach działań będzie można ubiegać się o wsparcie na inwestycje związane z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z budową oraz modernizacją sieci dystrybucyjnych. Zakres wsparcia obejmuje również projekty z zakresu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych.
Czytaj więcejokok