Dotacje i programy unijne

Premia technologiczna dla firm - PO IR 2014-2020

05-08-2020

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych w formie innowacji technologicznych.

W ramach poddziałania o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi: 350 000 000 zł w tym:
1) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 35 000 000 zł
2) dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 315 000 000zł

Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

Wnioski należy składać w okresie od 01.06.2020 r. do 30.12.2020 r.
Konkurs podzielony jest na 7 rund, w ramach których trwa nabór wniosków

Więcej informacji -->

okok