Dotacje i programy unijne

Dotacje dla MSP na wdrożenie prac B+R

10-01-2021

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prac badawczo-rozwojowych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Dofinansowanie w formie dotacji

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 

zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 65 000 000,00 zł                                                                                                                                                                                                                            zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 435 000 000,00 zł

Nabór wniosków odbywa się:  od 13 stycznia do 17 lutego 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00 )

Wiecej informacji --->

                            

okok