Dotacje i programy krajowe

Pożyczki z WFOŚiGW na inwestycje w OZE

01-02-2021

Pożyczki w zależności od województwa posiadają różne zasady i warunki , w szczególności w zakresie możliwości umorzenia części pożyczki. Zwracamy również uwagę na dodatkowe korzyści w przypadku przeznaczenia środków z umorzenia na inne wskazane  inwestycje.

Poniżej prezentujemy wybrane informacje dla kilku województw:

WFOŚiGW Katowice --->

WFOŚiGW Łódź --->

WFOŚiGW Kraków --->

 

 

okok