Dotacje i programy unijne

Dotacje na projekty B+R dla przedsiębiorstw - "szybka ścieżka"

21-02-2021

Cel programu :  Realizacja badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Dla konkursu nie ma określonego zakresu tematycznego. Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS). Celem projektu powinno być doprowadzenie do opracowania innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej i przyczyniającego się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Takim rozwiązaniem powinien być nowy albo znacząco ulepszony produkt, technologia lub usługa ze wskazaniem odbiorcy, którego faktyczne potrzeby to rozwiązanie zaspokoi.

Budżet konkursu:
300 000 000 zł w tym:
100 000 000 zł – na projekty w I rundzie,
200 000 000 zł – na projekty w II rundzie.

Termin składania wniosków:

  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 22 marca 2021 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: maksymalnie 4 maja 2021 r.

Konkurs podzielony jest na dwie rundy: 

  • I runda (tylko dla dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów) – nabór wniosków od 22 marca do maksymalnie 12 kwietnia 2021 r.
  • II runda (tylko dla MŚP oraz ich konsorcjów) – od 13 kwietnia do maksymalnie 4 maja 2021 r., do godz. 16:00.

Więcej informacji --->

 

okok