Dotacje i programy unijne

Granty dla samorządów w ramach programu Cyfrowa Gmina

15-10-2021

1.CEL PROGRAMU

Wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

2. WNIOSKODAWCY

Do udziału w konkursie Grantowym uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z listami wnioskodawców publikowanymi w dniu ogłoszenia danej rundy konkursowej.

3. DOFINANSOWANIE

  • Maksymalna intensywność dofinansowania projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.
  • Minimalna wysokość grantu dla jednej gminy wynosi 100 000 zł, natomiast maksymalna wysokość grantu może wynieść  2 000 000 zł.

4.OBSZARY WSPARCIA

  • Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych oraz nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) oraz upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorządy
  • Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych
  • Edukacja cyfrowa dla JST
  • Cyberbezpieczństwo

 więcej informacji --->

okok