Dotacje i programy unijne

Granty na Eurogranty 2022

09-03-2022

Cel konkursu

W ramach poddziałania 2.3.6 POIR przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na przygotowanie projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską.

 

Beneficjenci

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

 

Termin składania wniosków

Konkurs jest podzielony na rundy. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

1) dla rundy VI – od 28 stycznia do 31 marca 2022 r.

2) dla rundy VII – od 1 kwietna do 31 maja 2022 r.

3) dla rundy VIII - od 1 czerwca do 11 sierpnia 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

 

                                       Więcej informacji --->

 

 

okok