Archiwum aktualności

Nabory w 4 kwartale 2015 RPO Podkarpackie 2014-2020

19-10-2015

OŚ PRIORYTETOWA 2 CYFROWE PODKARPACKIE Działanie
2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące rozwojowi elektronicznej administracji, przyczyniające się do upowszechnienia standardów funkcjonowania cyfrowych urzędów. Poprzez rozszerzenie e-usług możliwy będzie dostęp do większej ilości zasobów publicznych oraz zwiększony zakres informacji udostępnianych w technologii cyfrowej.

Czytaj więcej
OŚ PRIORYTETOWA 3 CZYSTA ENERGIA Działanie
3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Celem osi jest zmniejszenie emisyjności gospodarki. Zakres wsparcia obejmuje również projekty z zakresu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych.

 

Czytaj więcej


 

okok