Dotacje i programy unijne

,,Zielona Energia" - wsparcie dla rolników na instalacje PV oraz pompy ciepła

24-01-2023

Wnioski o dofinansowanie należy składać 31 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r.

  • Maksymalna kwota pomocy jaką można uzyskać na operacje w tym obszarze, w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020 wynosi 150 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.
  • Pomoc będzie przyznawana w postaci dofinansowania poniesionych na realizację danej inwestycji kosztów kwalifikowalnych.
  • Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych.
  • Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik".

 

Więcej informacji --->

okok