Dotacje i programy unijne

,,Ścieżka SMART ” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

16-02-2023

Beneficjenci: mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet konkursu : 4 mld  450 mln zł

Termin składania aplikacji : 21.02.2023 -12.04.2023

Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
  • wdrożenie wyników prac B+R,
  • rozbudowę infrastruktury badawczej,
  • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
  • oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

Więcej informacji --> 

okok