Ścieżka SMART ” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Beneficjenci: mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet konkursu : 4 mld 450 mln zł

Termin składania aplikacji : 21.02.2023 -12.04.2023

Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

– prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
– wdrożenie wyników prac B+R,
– rozbudowę infrastruktury badawczej,
– transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
– oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

Więcej informacji –>