Dofinansowanie projektów z ZUS

Poziom dofinansowania Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 10 000,00 PLN Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą: 1) dla działań inwestycyjnych – 299 000,00 zł, 2) dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000,00 zł, w tym: − 299 000,00 zł na działania inwestycyjne, − 1 000,00 zł dla działań doradczych. Maksymalna wysokość […]