Dotacje na magazyny energii w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027

W ramach konkursu FEMP.02.07. można otrzymać wsparcie na zakup i montaż magazynów energii elektrycznej i magazynów ciepła dla istniejących już instalacji energii odnawialnej. Projekty mogą być realizowane w formule projektów parasolowych, w których beneficjentem będzie jednostka samorządu terytorialnego realizująca projekty na rzecz odbiorców końcowych (właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych).