Kredyt Ekologiczny dla MSP w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

W ramach FENG działanie 3.01 Kredyt Ekologiczny przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie