Dotacje na magazyny energii w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027

W ramach konkursu FEMP.02.07. można otrzymać wsparcie na zakup i montaż magazynów energii elektrycznej i magazynów ciepła dla istniejących już instalacji energii odnawialnej. Projekty mogą być realizowane w formule projektów parasolowych, w których beneficjentem będzie jednostka samorządu terytorialnego realizująca projekty na rzecz odbiorców końcowych (właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych).

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027

W ramach działania FEPK.02.01 Poprawa jakości powietrza można aplikować o dofinansowanie następujących projektów : 1.Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej / chłodniczej. 2.Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej / chłodniczej.