Ścieżka SMART ” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Pozyskiwanie dotacji Tarnów

Beneficjenci: mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Budżet konkursu : 4 mld 450 mln zł Termin składania aplikacji : 21.02.2023 -12.04.2023 Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących: – prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,– wdrożenie wyników prac B+R,– rozbudowę infrastruktury badawczej,– transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa– oraz […]