Oferta

Pozyskiwanie dotacji Tarnów

Pozyskiwanie dotacji

Energia odnawialna, transport niskoemisyjny, rewitalizacja, termomodernizacja, drogi, gospodarka odpadami, kanalizacja, oczyszczalnie, kultura, oświata, sport, B+R, innowacje

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem

Inżyniera projektu, zarządzanie finansowe, nadzór i koordynacja w okresie realizacji, nadzór inwestorski, monitoring i audyt projektu,wsparcie w okresie trwałości projektu

Dokumenty strategiczne

Dokumenty strategiczne

Kompleksowe tworzenie strategii Rozwoju Gmin/Miast /Powiatów, Lokalne Programy Rewitalizacji, Programy Rozwoju Lokalnego, Biznes Plany, Analizy finansowo-ekonomiczne

Usługi powiązane

Usługi powiązane

Przygotowanie postępowań zgodnych z ustawą Pzp oraz zasadą konkurencyjności , opracowania OPZ oraz PFU, audyty energetyczne, koncepcje wdrożeń e-usług, projekty instalacji fotowoltaicznych