Aktualności

Kredyt Ekologiczny dla MSP w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

W ramach FENG działanie 3.01 Kredyt Ekologiczny przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie

Czytaj więcej »
news

Dofinansowanie projektów z ZUS

Poziom dofinansowania Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 10 000,00 PLN Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą: 1) dla działań inwestycyjnych

Czytaj więcej »