Aktualności

Dotacje na magazyny energii w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027

W ramach konkursu FEMP.02.07. można otrzymać wsparcie na zakup i montaż magazynów energii elektrycznej i magazynów ciepła dla istniejących już instalacji energii odnawialnej. Projekty mogą być realizowane w formule projektów parasolowych, w których beneficjentem będzie jednostka samorządu terytorialnego realizująca projekty na rzecz odbiorców końcowych (właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych).

Czytaj więcej »

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027

W ramach działania FEPK.02.01 Poprawa jakości powietrza można aplikować o dofinansowanie następujących projektów : 1.Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej / chłodniczej. 2.Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej / chłodniczej.

Czytaj więcej »

Kredyt Ekologiczny dla MSP w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

W ramach FENG działanie 3.01 Kredyt Ekologiczny przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie

Czytaj więcej »