Dotacje unijne

Pozyskiwanie Dotacji oraz innych środków pomocowych to pierwszy obszar naszej aktywności, gdzie możemy zapewnić wysoką jakość świadczonych usług oraz skuteczność. Oferujemy naszym klientom usługi w zakresie pozyskania dofinansowania z następujących programów pomocowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027 :

 • FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
 • FENG – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej gospodarki
 • FERS – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
 • FERC – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
 • FEPW – Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • WPR – Wspólna Polityka Rolna
 • FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2021-2027 – PROGRAMY REGIONALNE

Oferujemy również usługi w zakresie pozyskania dofinansowania z KRAJOWYCH PROGRAMÓW POMOCOWYCH prowadzonych przez NFOŚiGW, WFOŚiGW, ministerstwa czy też instytucje finansowe.

Nasza kompleksowa oferta w tym zakresie obejmuje usługi dla 3 etapów pozyskania dofinansowania:

ETAP I:

Określenie potrzeb i poszukiwanie możliwości dofinansowania projektu

ETAP II:

Obejmuje opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz wymaganych załączników, w tym:

 • weryfikacja posiadanej przez Beneficjenta dokumentacji finansowej i technicznej,
 • opracowanie studium wykonalności , analiz finansowych i ekonomicznych oraz wniosku
 • doradztwo w zakresie koniecznych do pozyskania pozwoleń, zaświadczeń,
 • pomoc w zakresie składania dokumentacji, weryfikacja jej kompletności i poprawności.

ETAP III:

Obejmuje wsparcie Beneficjenta w okresie oceny wniosku, w tym:

 • przygotowanie uzupełnień podczas oceny formalnej,
 • przygotowanie wyjaśnień i uzupełnień podczas oceny merytorycznej,
 • przygotowanie ewentualnej korekty wniosku, załączników i dokumentacji projektowej,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowania projektu.
Dotacje unijne Tarnów