Realizacje projektów: dokumenty strategiczne

07.06.2022

Eurogrant podpisał z Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych RP umowę na opracowanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju turystycznego produktu uzdrowiskowego i opracowanie identyfikacji wizualnej produktu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP

28.02.2022

Eurogrant podpisał z Gminą Tarnów umowę na opracowanie ,,Strategii rozwoju Gminy Tarnów na lata 2022-2030"

24.01.2022

Eurogrant podpisał z Gminą Świlcza umowę na opracowanie ,,Strategii rozwoju Gminy Świlcza na lata 2022-2030"

04.05.2021

Eurogrant podpisał z Gminą Lisia Góra umowę na opracowanie ,,Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Lisia Góra na lata 2021-2030"

02.02.2021

Eurogrant podpisał z Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna umowę na opracowanie strategii rozwoju na lata 2021-2027.

04.10.2017

Eurogrant podpisał z Gminą Strzyżów umowę na opracowanie pn. "Kompleksowe opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Strzyżów na lata 2017-2023" .

12.10.2016

Eurogrant podpisał 3 umowy i rozpoczyna realizacje Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut , dla Gminy Bobowa oraz dla Gminy Biały Dunajec .Podpisane umowy ugruntowują wysoką pozycje naszej firmy w zakresie   opracowań GPR oraz LPR w województwie podkarpackim i małopolskim.

29.07.2016

Eurogrant w ramach realizacji podpisanych umów opracował i przekazał  Raporty z diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych dla Gminy Solina ,Gminy Tarnów,Gminy Frysztak , Gminy Tyczyn oraz Gminy Lisia Góra . Raporty są efektem przeprowadzonej diagnozy i delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zgodnie wymogami ustawy o rewitalalizacji z dnia 9 października 2015r. i stanowią materiał wyjściowy do opracowania Programów Rewitalizacji.

5.05.2016

Eurogrant rozpoczyna realizacje opracowania pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022".

29.04.2016

Eurogrant rozpoczyna realizacje opracowania pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Tyczyn na lata 2016-2022".

25.02.2016

Eurogrant rozpoczyna realizacje umowy na opracowania pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022"

6.02.2016

Eurogrant rozpoczyna realizacje umowy na opracowania pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Solina na lata 2016-2020".

15.12.2015

Eurogrant rozpoczyna realizacje umowy w zakresie  opracowania pn. "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2016-2020".