Kredyt Ekologiczny dla MSP w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

W ramach FENG działanie 3.01 Kredyt Ekologiczny przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie

Bony na cyfryzację MSP w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027

Granty są powierzane na zakup oprogramowania branżowego i zaawansowanego, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfrowego oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych, niezbędnych do cyfryzacji przedsiębiorstw w obszarze produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego (B2B, B2C, B2E).

Ścieżka SMART ” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Pozyskiwanie dotacji Tarnów

Beneficjenci: mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Budżet konkursu : 4 mld 450 mln zł Termin składania aplikacji : 21.02.2023 -12.04.2023 Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących: – prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,– wdrożenie wyników prac B+R,– rozbudowę infrastruktury badawczej,– transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa– oraz […]